torsdag, 29 mars 2018

…Vi ses på Österskanstorg!

pageImage

Vårt förslag till markanvisningstävlingen om nya Österskans i Halmstad.

Vi valde att placera byggnaden så ett soligt södervänt, nytt torg skapas framför saluhallen - Österskans torg. Detta utan att ta någon befintlig parkyta i anspråk. Förslagets huvudgrepp var att skapa en helhet mellan den befintliga teatern och det nya hotellet och dess saluhall och på så sätt skapa en attraktiv plats att besöka både för Halmstadborna och besökare från hela världen. Ett tävlingsförslag vi är väldigt nöjda och stolta över - även om det vinnande förslaget ritades av White – stort grattis!Se alla nyheter


info@fredblad.se