torsdag, 20 december 2018

Fredblad arkitekter ritar nytt äldreboeende på Smaragdgatan för Stena Fastigheter

pageImage

Vi har en spännande nyhet att dela med oss av så här innan jul. Stena Fastigheter utvecklar Tynnered med ett nytt äldreboende på Smaragdgatan ritat av Fredblad arkitekter.

Grön och skimrande som en smaragd ska denna byggnad ligga mellan spårvagnsspår och befintliga flerbostadshus längs med Smaragdgatan. Genom sin utformning och placering så hoppas vi tillföra platsen mer liv och rörelse som ett positivt tillskott till befintlig bebyggelse.Se alla nyheter


info@fredblad.se