Miljö

Fredblad Arkitekter vill verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle och medvetenheten kring hur vi påverkar vår miljö är ständigt aktuell i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och ämnen samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar också alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val. Vi erhåller Miljödiplom från Svensk Miljöbas och arbetet med att uppnå dessa miljömål präglar vår verksamhet dagligen. I vårt miljöarbete ingår bland annat att utbilda alla medarbetare och införa och efterleva rutiner som gagnar vår miljö.

pageImage


info@fredblad.se