Miljö

Fredblad arkitekter vill verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle och medvetenheten om hur vi påverkar vår miljö är ständigt aktuellt i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och ämnen samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val. Vi har erhållit Miljödiplom från Svensk Miljöbas. Arbetet med att uppnå våra uppsatta miljömål präglar vår verksamhet dagligen. I vårt miljöarbete ingår bland annat att utbilda alla medarbetare och införa och efterleva rutiner som gagnar vår miljö.

pageImage


info@fredblad.se