nästa projekt

föregående projekt

Gradienter

Förslag i parallellt uppdrag

I Lindholmshamnen, på Göteborgs norra älvstrand, växer ett nytt bostadsområde fram. Tillsammans med Landskapsgruppen har vi ritat ett förslag på bostäder i ett parallellt uppdrag för Peab. Området karakteriseras idag av övergången mellan gammalt och nytt, mellan färdigt och ofärdigt, mellan vatten och land. Ibland är det skarpa kontraster men oftast är det en gradvis övergång - en gradient. Vi har låtit oss inspireras av platsens gradienter och skapat nya. I förslaget rör vi oss mellan puls och lugn, mellan blåst och lä. Skarpa gränser mellan materialen suddas ut och i landskapsarkitekturen skapar vi en övergång mellan det strikta närmast entréerna till det mer slumpmässiga och närmast ofärdiga längre ut på gårdarna. Gradienten syns också i husens materialitet och kulörer. Byggnaderna har en fasad av shingel i fibercement. De varierar i sina baskulörer inom kvarteret samt att de enskilda husen varierar från en mer mättad kulör i marknivå till en blekare mot himlen. Utifrån en enkel grundidé med tre olika block skapar vi en mångfald av smarta lägenhetstyper. Inom varje blocktyp kan lägenhetsstorlekarna variera. Lägenheterna är ljusa och luftiga och öppnar upp sig mot utsikten. Tydliga siktlinjer genom hela lägenheten tar till vara på det vattennära läget.

År: 2015
Beställare: Peab
Ort: Göteborg
Adress: Lindholmshamnen


info@fredblad.se