nästa projekt

föregående projekt

Halmstad City Airport

Flygplats i Halmstad

Flygplatsens nya terminalbyggnad har utformats för att tydliggöra husets funktion på ett annorlunda sätt. Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen. Byggnadens skulpturala form gör den inte bara till en profilbyggnad utan bidrar även till att terminalen är lätt att hitta och orientera sig till. Med en begränsad budget har en ändamålsenlig och intressant byggnad skapats. Interiören följer exteriörens logik och ger en inbjudande och behaglig miljö för resenärerna. Fredblad har projekterat hus och inredning. Foto: Werner Nystrand

År: 2017
Beställare: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Adress: Tre Hjärtans väg 12, 302 41 Halmstad


info@fredblad.se