nästa projekt

föregående projekt

HEM - Halmstads Energi och Miljö AB

Nya kontorslokaler i Flygstaden

År: 2014
Uppdragsgivare: HEM
Omfattning: 4500m²
Ort: Halmstad
Adress: Svartalundvägen, 301 02 Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se