nästa projekt

föregående projekt

Kattegattgymnasiet

Under hösten 2017 påbörjades nybyggnationen av Kattegattgymnasiet. De äldsta delarna av Kattegattgymnasiet, från 1960- och 1970-talet, har rivits för att ge plats åt nya moderna och betydligt mer yteffektiva lokaler till skolan. Den nya byggnaden blir ungefär 8 500 kvadratmeter och innehåller skolans nya huvudentré som riktar sig mot stadens centrum samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma uppehållsytor och administration med mera. Parallellt med nybyggnationen renoveras och byggs resterande delar av skolan från 1980-talet om och kommer sen att kopplas ihop med den nya byggnaden. Efter att ha passerat skolans nya huvudentré leds man direkt in i det centrala atriet - Kunskapsgatan - varifrån man når undervisningslokaler, bibliotek, aula och andra centrala funktioner för verksamheten. Lösningen har gett en kompakt och effektiv byggnad med korta gångavstånd och god överblickbarhet, samtidigt som man på ett naturligt sätt knyter ihop den nya byggnaden med den äldre skoldelen. Byggnadens exteriör tydliggör byggnadens uppdelning i tre avlånga huskroppar. Mittskeppet i kopparfärgad plåt ger en kontrast i material jämfört med sidoskeppen som består av ljust tegel. Detta förstärker de olika delarnas funktioner och innehåll. Den norra fasaden av mittskeppet har fått ett stort glasparti som ger ett fantastiskt ljusinsläpp in till skolans aula. Bygget beräknas att vara klart vintern 2019/2020, då lokalerna ska stå inflyttningsklara för elever och personal. När det nya Kattegattgymnasiet står klart kommer ungefär 1 700 elever att gå på skolan.

År: 2017
Uppdragsgivare: Halmstads kommun
Omfattning: 8500m²
Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se