nästa projekt

föregående projekt

Kvillebäcken Saluhall

Tävlingsförslag för en ny saluhall i stadsdelen Kvillebäcken i Göteborg.

Trävalven skapar ett öppet generellt rum med stark karaktär. Valvet är optimalt ur konstruktions-synpunkt och ger byggnaden mjuka former och en mänsklig skala. Trä är ett miljöriktigt material – mindre energiåtgång för tillverkning, transporter och montering jämfört med stål och betong. Trä binder koldioxid ur atmosfären. Dessutom är det vackert, taktilt och ger en känsla av värme. Flera av de generösa glaspartierna kan öppnas mot torgytan och låta handeln fortsätta utomhus på varma dagar. Markbeläggningen fortsätter in i byggnaden, nästintill skarvlöst, och knyter samman inne och ute. Lanterniner i taket ger ett vackert ljusspel i saluhallen. Solinstrålningen dämpas av textilier som fortsätter utomhus i arkaden.

År: 2011
Ort: Göteborg
Adress: Kvillebäcken


info@fredblad.se