nästa projekt

föregående projekt

Trönninge Skola

Ny F-9 skola och idrottsanläggning i Trönninge

I Trönninge ritar vi en ny F-9 skola och idrottsanläggning. Skolan kommer att ge plats för 800 elever och den byggs i två plan med en planerad bruksarea på 8000 kvm och beräknas stå klar höstterminen 2017. Skolan utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Den skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, med en utformning som stödjer den pedagogiska plattform som arbetats fram av verksamheten. Ett effektivt utnyttjande av lokalerna är fundamentalt för skolan. Ett varierat lokalutbud, öppenhet mellan rum, vikväggar m.m skapar förutsättningar för att undervisning alltid kan ske i lokaler som är dimensionerade och utformade för rätt antal personer. Skolan skall utformas som Den lilla skolan i den stora skolan.

År: 2015
Beställare: Varbergs Fastighets AB
Omfattning: 8000m²
Ort: Varberg


info@fredblad.se