nästa projekt

föregående projekt

Solfjädern, Falkenberg

Vunnen arkitekttävling

Bacchus 1 är en plats med dramatiska och extraordinära förutsättningar. Vi har valt att berika platsen med tema solfjäderhus vilket möjliggör bästa utsikten i alla lägenheter. Byggnaderna vrider sig några grader sinsemellan för att skapa unika rumsligheter i markplan och ett optimalt ljusförhållande. Det runda formspråket löser upp husens entrésida mot lagerbyggnaden och skapar fina platser för lek och rekreation. Alla hus har en gemensam takterrass som fångar upp kvällssolen under sommarkvällarna. Den sammanhängande kvarterskroppen har ett uppbrutet och varierat uttryck genom en vertikalt indelad fasad och volym, genom en varierad mix av bland annat fasadmaterial och kulör.

År: 2016
Beställare: LTN Fastighet
Omfattning: 13330m²
Ort: Falkenberg


info@fredblad.se