IMG_0799_edit.jpg

FALKENBERGS BRANDSTATION

I Falkenberg fanns tidigare en gammal brandstation från 1953 med undermåliga arbetslokaler och en lokalisering i stadskärnan som spelat ut sin roll. Fredblad Arkitekter fick 2004 uppdraget att utforma en helt ny brandstation på en strategiskt placerad tomt vid gamla E6 invid nya järnvägsstationen. 

Husets gestaltning är tydlig i sin volymuppbyggnad med en administrationsbyggnad i två plan i vita vukoborstade betongelement.

Den stora vagnhallen är grafitgrå med karaktäristiskt röda utryckningsportar som annonserar brandstationen mot gamla E6-an. I direkt anslutning till stationen har även övningshus i grafitgrå kulör byggts och tillsammans utgör alla byggnaderna en komplett anläggning i samhällets tjänst för utryckning, förebyggande arbete, utbildning och övning.

 

Den nya brandstationen invigdes sommaren 2006.

1/4

FAKTA

År: 2006

Plats: Falkenberg

Omfattning: Administration och utryckningsverksamhet för Räddningstjänsten

Beställare: Falkenbergs kommun

KONTAKTPERSON

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA