2020-04-07

Fredblad ritar Varbergs Bostads nya hem

”Genom att som sitt eget hem bygga ett kvarter där boendets alla möjligheter genomlyses manifesterar sig Varbergs Bostads AB som den allmännyttiga hyresvärden som med en stolt historia i ryggen går med nybyggaranda in i framtiden.”

Med glädje och jubel presenterar vi vårt vinnande förslag i tävlingen om Varbergs Bostads nya kontor, som kommer integreras i ett nytt bostadskvarter med c:a 60 bostäder. Till tävlingen bjöds 6 st arkitektkontor in för att lämna varsitt anonymt förslag på utformning av kvarteret, och när juryn hade överlagt  stod alltså vårt förslag ”Värdar” som segrare.

 

Förslaget, som vi tagit fram med hjälp av Mareld landskapsarkitekter och Visulent, innehåller knappt 9000kvm fördelat på c:a 60 bostäder, nya kontorslokaler för Varbergs Bostads AB och verksamhetslokaler.

Juryns motivering lyder: 

”Det vinnande förslaget är visuellt tilltalande och har en väl genomarbetad gestaltning med omsorg om detaljer. Byggnaderna samspelar med omgivande bebyggelse och har en fin komposition av material och kulörer med hänsyn till omgivande bebyggelse och har harmoni i kombinationen av bostäder och lokaler. Uttrycket mot gatan, med väl markerade entréer, känns öppet, inbjudande och levande med en fin balans mellan transparens och slutenhet. Med en stark, egen identitet bidrar byggnaderna till att området som helhet uppfattas som modernt och attraktivt.”

Vi tackar Varbergs Bostad för förtroendet och ser fram emot att påbörja det roliga jobbet att tillsammans utveckla förslaget - med förhoppning om inflyttning 2023!

1/3