Kopia av 01959_edited.jpg

GleSYS nya HQ i Falkenberg är

100 % klimatsmart

Fredblad fick våren 2018 uppdraget att rita GleSYS nya HQ i Falkenberg. Med en stark övertygelse om att alla företag måste dra sitt strå till stacken för att minska miljöpåverkan, har GleSYS VD och grundare Glenn Johansson från dag 1 haft ett tydligt mål -  GleSYS nya datacenter ska vara klimatsmart– även om det krävs mer av företaget och dess leverantörer. Hör här Glenns egna ord och tankar bakom satsningen och om hur den hållbara verksamheten tar sig uttryck i arkitekturen.

 

GleSYS grundades 1999 med ambitionen att sälja webbhotell- och e-postkonton med tillhörande domäner. Verksamheten utgick initialt från en server i USA, men företaget insåg snabbt värdet i att ha data och servrar i Sverige. Hösten 2000 flyttades all server-verksamhet till egna lokaler i Falkenberg. I takt med en expansiv bransch och en verksamhet med stark tillväxt har GleSYS ett tydligt mål om att bli tre gånger större. 


När det 2018 var dags att bygga nytt HQ och nya serverhallar i Falkenberg som skulle rymma den växande verksamheten fick Fredblad arkitekter uppdraget att gestalta det nya datacentret.  Resultatet blev en byggnad med en stark identitet. En byggnad som medarbetare och besökare kan känna stolthet över. HÄR kan du läsa mer om hur Kristina, arkitekten bakom projektet, beskriver datacentrets arkitektur.

 

Vad var viktigt för dig, som GleSYS VD och grundare att ert nya datacenter skulle säga med sin arkitektur?

- Jag ville att byggnaden skulle ge ett självsäkert, robust och genuint intryck. En stor del av vår verksamhet handlar om säkerhet och då blir byggnaden automatiskt en del av det.

 

Hur har tankarna gått kring att ert datacenter ska vara hållbart även i gestaltning och uppförande?

- Vi har haft önskemål om att få bort det industriella intrycket av ett datacenter. Och det tycker jag att vi lyckats bra med, till exempel med det grönskande taket och växtväggen.

Ett klimatsmart datacenter

För att ta sitt miljöansvar har GleSYS sedan start använt sig av fossilfri kraft för att köra sina servrar.  I och med det nya datacentret växlar företaget upp och centret kommer drivas av 100 % förnyelsebar energi och återanvända all överskottsvärme tillsammans med Falkenberg Energi.

Det krävs pengar för att göra både er verksamhet och ert nya HQ klimatsmart. Har det alltid varit självklart att ’’gå den extra milen’’?

- Ja, det kostar extra både i tid och pengar, men det har alltid varit självklart att gå den extra milen. Vi har tidigare gjort en liknande miljösatsning i vårt datacenter i Stockholm, så det har hela tiden varit självklart att bygga för att kunna återvinna vår överskottsenergi.

Finns det något som någon gång fått er att tveka?

- Nej det har det egentligen inte. Har vi på GleSYS tagit beslut på att driva igenom någonting så finns det igen återvändo, även om det kan betyda en extra påfrestning.

 

På Glesysdagen 2019 pratade Glenn om att det alltid är enklaste att bara ventilera ut överskottsvärmen som deras verksamhet generar, men att företag idag behöver göra vad dem kan för att minska påfrestningen på miljön. Han betonar att det inte behöver kosta mer att vara klimatsmart, men att det kräver mer arbete och att man som företag behöver gå den extra milen för att kunna ställa om på riktigt.

 

Har du några tips för andra verksamheter som vill bedriva en mer grön verksamhet?

- Det beror så klart på vilken verksamhet man bedriver. Men generellt vill jag säga till alla de företag som inte redan börjat ställa om sin verksamhet att det är god tid att göra det. Man kan till exempel börja titta på vart man har sina servrar.

 

FNs globala mål och klimatmålen i synnerhet motiverar satsningen för GleSYS och Glenn.  Men Glenn är ärlig om att de inte hade kunnat ha möjligheten att göra dessa klimatsmarta satsningar om det inte hade genererat pengar i slutändan.

 

Vad är nästa steg i GleSYS klimatsatsning?

- Vi har många tankar men att bli självförsörjande på el hade varit spännande.

1/4