HAFI

Tillbyggnad av Hallands fruktindustris fabrik, orangeri och personalbyggnad. Hafi är ett familjeföretag som funnits i Brännarp på den Halländska landsbygden i 80 år.

 

Tidigare har HAFI haft sin verksamhet uppdelad i flera hus.  I och med den nya tillbyggnaden är hela produktionen nu istället samlad under ett tak och lokalerna är dimensionerade för en större produktion. En nybyggnad i form av ett nytt personalhus innehållande kontor, labb och omklädningsrum dockades sedan på den befintliga byggnaden

 

Formmässigt är de nya byggnaderna inspirerade av HAFIs gamla musteri vilket tar sig uttryck i deras samstämmiga takvinkel och gavelmotiv.

Ambitionen var att använda ett gammalt formspråk för att smälta in i den lantliga miljön men samtidigt ge byggnaden en helt modern känsla. HAFI är en kombination av det traditionella trygga och det moderna innovativa – precis som deras nya verksamhetslokaler.

1/6

FAKTA

År: 2014

Plats: Halmstad

Omfattning: 1470 m²

Beställare: HAFI

Fotograf: Werner Nystrand

KONTAKTPERSON

EmmaHelena Körner

Arkitekt SAR/MSA

RELATERADE PROJEKT