top of page

Halmstad Tourist Center

flyttar till Halmstads Teater

På uppdrag av Halmstad kommun har Fredblad ritat Halmstad Tourist Centers nya lokal. Halmstad Tourist Center har flyttat in till Halmstads teater och bidrar till att teatern nu blir en mer öppen mötesplats dagtid. Du hittar Tourist Center i teaterns nedre foajé.

Teaterfoajéns 65 år gamla originalarkitektur ritad av Gösta Hedström har hanterats med största möjlig respekt i Fredblads ombyggnadsprojekt. Trappa, pelare och stengolv är helt i original och vi insåg tidigt att de ändringar och tillägg vi nu skulle göra behövde förhålla sig till dessa formstarka och fantastiskt utformade ursprungsdelar.

 

''I korthet har vi förstärkt originaldelarna genom att rita den nya disken och den nya avskärmande väggen till förråd med samma formspråk men med en materialitet som underordnar sig i uttryck och därmed framhäver den befintliga arkitekturen.

 

Viktigt för rummet är även den nya ljusdesignen utformad i nära samarbete med ljusdesignern Christian Wagner, den är en viktig del för att förstärka rummets nya helhetskomposition.'' 

 

Henrik Geijer, arkitekt för projektet.

bottom of page