top of page

Idrottshallar

Sedan flera år har vårt kontor kontinuerligt arbetat med att rita framtidens idrottshallar. Vi vill tillgängliggöra idrott och rörelse för fler och att barn och unga ska uppmuntras till fysisk aktivitet som ska verka för en ökad folkhälsa i samhället.

bottom of page