FREDBLAD 70 ÅR

2021-01-11

#1

Krönika av Leif Jönsson, VD sedan 1988

Inte kunde de väl ha trott det här när de startade eget arkitektkontor 1951, Gösta Fredblad och hans kompis Erland Erlandsson, men 70 år senare firar vi Jubileum som ett av Sveriges äldsta arkitektkontor, och summerar sju decennier av svenskt samhällsbyggande. För Gösta, ständigt uppdaterad och modern, var det alltid mer intressant att blicka framåt än bakåt och efter den inställningen lever vi fortfarande. Vi tycker ändå att ett jubileum är en utmärkt tidpunkt att summera och reflektera över allt som har hänt, framför allt som ett sätt att rusta oss för framtiden. 

Leif_2.jpg

Att beskriva kontorets utveckling och arkitektyrkets förändring under 70 år är en intressant historia. Men som vi sa när vi fyllde 50, temat för vårt Jubileumsår är Kontinuitet och Utveckling. Och det är väl det som är den egentliga kärnan, att vi utnyttjar och delar med oss av den kunskap och erfarenhet som finns lagrad hos oss, och samtidigt ständigt förkovrar oss med nya kunskaper och leder utvecklingen mot ny teknik. Förmodligen är just kombinationen av kontinuitet och utveckling en av orsakerna till att vi kan fira 70 år. 

När vi beskriver kontorets värdegrund återkommer vi ständigt till våra medarbetare och kunder. Det är vi tillsammans som skapar det personliga och familjära kontoret där vi arbetar mot gemensamma mål med glädje och passion, något vi ibland kallar för Fredblad-andan. Resultatet är medarbetare som ofta stannar länge och kunder som återkommer.


I mitten av 2020 öppnade vi vårt tredje kontor i Varberg för att ytterligare befästa vår närvaro på västkusten och komma närmare våra kunder. Under året passar vi också på att flytta våra kontor i Halmstad och Göteborg. Båda kontoren intar till sommaren butikslokaler i gatunivå på Storgatan respektive Lilla Kyrkogatan. Förändrade konsumtionsmönster skapar tomma butikslokaler som behöver fyllas med nytt innehåll. Det ger oss en möjlighet att komma ännu närmare våra kunder och allmänheten samt bli mer öppna och bättre på att visa upp vår verksamhet.


Långsiktighet
Allt vi gör har långsiktiga mål. Vi vill vara den anställdes förstahandsval, en pålitlig arbetsgivare som erbjuder personlig utveckling, gemenskap, medbestämmande och vinstdelning. Men minst lika viktigt är att stå stadigt även när det blåser som värst. Vi har varit med om många konjunktursvängningar under våra 70 år. Nu är det 2021 och vi lägger ett omvälvande år bakom oss och konstaterar att en pandemi alltjämt håller samhället i ett ovisst grepp. 


Genom förtroendefulla och långvariga kundrelationer samt att vi kan erbjuda en bredd av kompetenser inom flera marknadsområden är vi väl rustade för den här turbulenta tiden. Fredblad är ett förhållandevis litet företag, med arbetande delägare, och vi har goda möjligheter att snabbt anpassa oss till förändrade förutsättningar. Vi behåller vårt fokus på långsiktig stabilitet och vi går in i vårt jubileumsår med bibehållen personal och god framförhållning i orderboken.


Samhällsbyggare med lokalt och globalt engagemang
Vid sidan av arkitekturen har vi länge engagerat oss i samhällsbyggande i andra former. Att vara ett ansvarstagande företag med engagemang på både lokal och internationell nivå är viktigt för oss. 2021 siktar vi på att kunna stötta lokala och internationella föreningar och organisationer med 1 miljon kronor. Det handlar om idrott, kultur, utbildning och riktade stöd till utsatta. Detta ligger oss varmt om hjärtat och är en viktig del i Fredblads verksamhet.


Teknik och Hållbarhet
Den tekniska utvecklingen har givetvis förändrat det professionella husritandet i grunden. Flera av våra medarbetare har varit med i utfasningen av ritborden och varit pådrivande i digitaliseringen av vårt arbete, bland annat med CAD och BIM, som nu är helt nödvändiga kompetenser för de flesta arkitektkontor. Men utan vår kärnkompetens – förmågan att skapa goda livsmiljöer, med en väl avvägd balans mellan funktion, estetik och hållbarhet – finns ingen hjälp att få i de digitala verktygen. Vi är övertygade om att detta kommer att fortsätta att vara sant även om nya verktyg, till exempel artificiell intelligens, kommer att förändra och utveckla vårt arbetssätt. 


I takt med att digitalisering och bättre projekteringsverktyg öppnar nya möjligheter kommer förväntningarna på slutresultatet, den färdiga byggnaden, att öka. Inte minst på hållbarhetsområdet höjs kraven just nu snabbt. 


Som företag har vi länge varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas vilket innebär att vi har ambitiösa miljömål såväl för våra projekt som vår egen verksamhet. Dessa följs upp och utvecklas kontinuerligt. 2018 tilldelades vi ”Årets Miljöpris” av Halmstads Näringsliv för just detta och vi arbetar ständigt med att förstärka vår kunskap och kompetens ytterligare. Det är vår drivkraft och skyldighet som samhällsbyggare. Vi skall inspirera våra beställare till att skapa verkligt hållbar arkitektur ur alla aspekter och att bygga utan att påverka miljö och klimat negativt. Det ser vi som den största utmaningen de kommande åren. 


Fredblad 70
Under jubileumsåret blickar vi tillbaka på utvalda projekt, fördjupar oss inom några marknadsområden och delar med oss av våra erfarenheter såhär långt. Vår förhoppning är att såväl vi själva som våra följare kan lära sig något längs vägen!


Ett stort tack till alla våra medarbetare och kunder, för de första 70 åren. Detta har vi gjort tillsammans. Välkommen att följa vårt jubileumsår tillsammans med oss i våra kanaler. 

Leif Jönsson
VD

FotoJet (65).jpg
FotoJet (25).jpg
FotoJet (66).jpg
FotoJet (64).jpg
FotoJet (61).jpg

Följ vårt jubileumsår i våra kanaler!

#Fredblad70