TRE DECENNIER MED

            HOTEL TYLÖSAND

2021-04-23

#3

Artikel av AnnCharlott Castler, arkitekt

När man blickar drygt ett år tillbaka i tiden var turistnäringen världens snabbast växande bransch och Halland, liksom alla andra regioner, fokuserade på tillväxt inom turismen. Halmstad och Varberg ville möta besöksnäringens växande behov och bli attraktiva självklara val för den turistande världsmedborgaren.

 

Tre hotelltävlingar utlystes i Halland. Österskans i Halmstad, den nya stadsdelen Västerport i Varberg och inte minst Hotel Tylösand som än en gång ville utveckla sitt fina hotell genom en ny tillbyggnad med 40 hotellrum. Fredblad hade lyckan att vinna både Hotell Västerport samt tillbyggnaden av Hotel Tylösand och kontorets sysselsättningen var säkrad för ett långt tid framöver. Alla vet vad som hände februari 2020. Världen drabbades av en pandemi och våra hotellprojekt blev satta på vänt.

Trots rådande situation, där resor och hotellnätter känns långt borta, passar vi på att berätta lite om en av våra mest återkommande beställare genom åren och de många fina projekt vi fått vara med att utforma. Hotel Tylösand jubilerade som 100-åring 2020 och detta året tar som bekant vårt eget jubileum vid...

solgården.jpg
AnnCharlott_2.jpg

Hotel Tylösand

Fredblad har en lång historia med många spännande projekt tillsammans med Hotel Tylösand. Huvudentrén med lobby, Solgården, konferens Hallberg, köket, kongresshallen med utställningsytor och inte minst Strandhuset. Fredblads 70-årskalas kunde lämpligen firats just här...

Historien startade 1996 när Halmstadprofilerna Björn Nordstrand och Per Gessle tog över hotellet från Reso. Det var ett ganska slitet hotell med en entré som mest liknade ett ambulansintag på ett sjukhus. Detta ville de nya ägarna ändra på och skapa ”Norra Europas bästa hotell”, citat Jan Bejme (mindre delägare och Pers högra hand). Hotellet lever året runt och har flera ben att stå på med konferens, kongress, evenemang, spa, flertalet  restauranger och sommaren som årets höjdpunkt med afterbeach och konserter.

Hotellets arkitektur och logistik var väldigt spretig och det fanns inget som på något sätt antydde att detta var en hotellanläggning belägen vid havet. Det var det första man ville ändra på i samspel med en ny entrébyggnad, som tydliggjorde var hotellets reception fanns. Vi gjorde några förslag och när illustrationsskissen med ett vågformat tak över en helglasad lobbybyggnad som sträcker sig höjdmässigt och annonserar receptionen presenterades, blev ägarna glada och uttryckte –”så här ska det se ut!”. Entréplatsen framför entrén möjliggör avlämning för bil/taxi under ett måsvingeformat betongtak som landar på en pelarskulptur i en rund vattenspegel, av konstnären Pål Svensson. Denna addition ger hotellet en känsla av att havet finns i närheten.

Fredblad medverkade även i detaljplaneprocessen för det nya Strandhuset med Halmstads kommun. Byggrätten behövde utökas rejält när 73 högklassiga rum skulle ersätta de lika många rummen i det

befintliga Strandhuset som till ytan var hälften så stor. Processen var besvärlig och utdragen men landade slutligen i en modern hotellbyggnad, omsorgsfullt utformad i samspel med de mjuka former som sanddynerna runt hotellet skapar. 2011 stod byggnaden färdig med ett resultat som håller väl än idag.

Vårt tävlingsförslag till en ny tillbyggnad finns fortfarande bara i våra datorer, men förhoppningen är att pandemin släpper taget och hotellet vågar fullfölja projektet. Vi står beredda att rita färdigt så att bygget kan starta. Den tilltänkta volymen kommer att bli väl inordnad i den kontext som formats under åren, och bli en välkomnande entréfamn för hotellets gäster.

 

Ett år efter februari 2020 kan vi med tillförsikt se att de skakiga månaderna under hösten 2020 har normaliserats och vi har fyllt på med andra projekt som sysselsätter alla medarbetare och hotellprojekten finns kvar. Med största sannolikhet rullar besöksnäringen igång under året och människors behov av resande och rekreation återvänder. Kanske blir det lite annorlunda, kanske turistar vi mer i Sverige, kanske blir inslagen av naturaktiviteter större, men vi kommer säkert att vilja bo på härliga hotell och äta mat på trevliga restauranger i fina miljöer skapade av Fredblad Arkitekter.

AnnCharlott Castler

Arkitekt & delägare sedan 1988

tylösand_foaje2.jpg
gessle_nordstrand.jpg
hotel_tylösand_entre_2.jpg
tylösand_foaje.jpg
strandhuset_1.jpg
tylösand_tävlingen.jpg

Följ vårt jubileumsår i våra kanaler!

#Fredblad70