2021-07-09

#4

CIRKULÄRT BYGGANDE
        I FOKUS

Artikel av August Orrling, arkitekt 

För vår grundare Gösta Fredblad var det alltid viktigare och mer intressant att rikta blicken framåt än bakåt. När vi nu firar 70-årsjubileum – som ett av Sveriges äldsta arkitektkontor – kan vi konstatera att Göstas tankesätt lever kvar än idag.

Framåtblickande och intresse för innovation kan förstås yttra sig på många olika sätt. För oss handlar det inte minst om hållbart byggande, och om att ständigt försöka hitta nya sätt för att utveckla detta.

makrillen.jpg

Kontorhus för Länsförsäkringar Halland

August_alt2_2.jpg

Cirkulärt byggande – central del i verksamheten

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för så mycket som en tredjedel av allt avfall, och nästan för en femtedel av växthusgasutsläppen. Det gör att vi – arkitekter, byggingenjörer, montörer och andra i vår sektor – har en stor skyldighet att göra det vi kan för att arbeta så hållbart som möjligt. På Fredblad har vi länge arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor, vilket har lett till både en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas och till Halmstads Näringsliv utmärkelse “Årets Miljöpris” 2018.

 

För att som medelstort arkitektföretag ständigt hålla oss uppdaterade på alla aspekter av våra projekt samarbetar vi med ett stort nätverk av experter – bland andra John Helmfridsson som vi gärna diskuterar ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor med. Att ta del av den bästa tillgängliga kompetensen inom de olika områden som påverkar vårt arbete är en bärande idé i vår verksamhet.

 

John har mer än tio år som hållbarhetsspecialist bakom sig och delar uppfattningen om det stora värdet i att ta tillvara och värna om gamla byggnaders själ och historiska hantverk. Diskussionerna med John kring hållbart och cirkulärt byggande kretsar ofta kring den så kallade “återvinningstrappan” – en slags värdering av olika återbruksmetoder och hur resurseffektiva de är. Högst upp på trappan står återbruk av befintliga byggnader, följt av metoder som materialåterbruk och energiåtervinning – där syftet är att vi ska kunna tillvarata byggnader och byggmaterial så länge som möjligt, för att på så sätt minska vår klimatpåverkan.

 

“Värdet av gamla byggnader är stort, inte alls bara från ett miljöperspektiv. Att lyfta en befintlig byggnad är svårt jämfört med att bygga nytt, men det ger långt större värden i form av bevarandet av byggnadens själ. Ibland är bjälklagshöjderna för små, men i de flesta fall blir ombyggnadsprojekt väldigt bra fastigheter.

 

Återbruk är en väldigt stor diskussion i byggbranschen idag, men det bygger mestadels på hantverksmetoder från en annars ofta industrialiserad bransch – vilket gör det svårt och dyrt. Vidare är inte logistikkedjorna klara. Men det finns en rad färdiga lösningar och utvecklingen går väldigt snabbt. Så jag tror återbruket, kanske särskilt av spillmaterial, framöver kommer att bli en standardlösning för en del av vår materialåtgång”, menar John Helmfridsson.

 

Ett aktuellt projekt, som vi på Fredblad är särskilt glada och stolta över att ha varit med och drivit, är en ombyggnad och tillbyggnad av Länsförsäkringars kontor i Halmstad. För att möta deras önskan om att utöka kontorsytan, utan att behöva lämna det gamla vackra jugendhuset, genomfördes en lösning med en tillbyggnad på innergården. På platsen stod redan ett garage från 40-talet, vars tegel togs tillvara och återbrukades i den nya byggnaden. Garaget var murat med kalkbruk, vilket gjorde detta återbruk enklare att genomföra än om man murat med ett starkare bruk, vilket vi ofta gör i dagens nyproduktion. Värt att tänka till, en gång till?

 

Cirkulärt byggande innebär ett helhetsperspektiv – från resurseffektiv design och möjligheter till återbruk av byggnadsmaterial till införande av cirkulära affärsmodeller och reducering av byggavfall. Ännu ett exempel på när vi har arbetat med cirkulärt byggande är det projekt vi har gjort för Högskolan i Halmstad och deras hus S. Uppdraget bestod i en utökning av lokaler för undervisning, administration, forskning och kontor, och resultatet blev en mycket lyckad om- och tillbyggnad av gamla industrilokaler. Stommen av Dormers industribyggnad från 40-talet återanvändes och fylldes med nytt innehåll.

 

Hållbara strukturer och värdigt åldrande
Vår målsättning med projektet för Länsförsäkringar var att lägga en ny kvalitativ årsring, till de som redan fanns i form av de befintliga byggnaderna på platsen, genom att bygga ett nytt hus som utgör en tidlös addering till den vackra sekelskiftesinnergården – och som kan åldras med värdighet. Genom att det nya huset byggts på ett sätt som gör att det kommer att kunna stå i många hundra år med murad stomme, fasad av tegel och snickeritillverkade fasadpartier av trä, som är möjliga att underhålla och på så sätt ge en mycket lång livslängd, menar jag att vi lyckades med det. Eftersom cirkulärt byggande inte bara handlar om återbruk av byggnadsmaterial utan också om byggandet av långsiktigt hållbara strukturer, känns detta väldigt bra.

 

Det är sammanfattningsvis glädjande att se hur intresset för cirkulärt byggande, liksom vår egen kunskap inom ämnet, växer mer och mer. Att såväl gårdshuset för Länsförsäkringar som högskolans Hus S har blivit nominerade till Halmstads arkitekturpris 2021 känns både fantastiskt roligt och som ett gott tecken inför framtiden!

August Orrling

Arkitekt & delägare sedan 2019

august_hus.jpg

 Återbrukad och ny koppar samsas med återbrukat taktegel

och nytt fasadtegel. August Orrlings egen bostad i Frösakull.

hus_s_före.jpg
hus_S.jpg

Högkolan i Halmstad, Hus S - före

tegel.jpg

Högkolan i Halmstad, Hus S - efter

tegel_trappa.jpg

Fönsterdetalj - Länsförsäkringar Halland.

Återbrukat tegel - Länsförsäkringar Halland.

Följ vårt jubileumsår i våra kanaler!

#Fredblad70