top of page

2021-09-06

#5

NY TID FÖR
     CENTRUMFÖRNYELSE

Artikel av AnnCharlott Castler, arkitekt 

Våra stadskärnor i Sverige och faktiskt hela världen genomgår ett stålbad av en helt ny dimension. Tidigare butikslokaler i gatuplan gapar ofta tomma och skyltfönster syns folierade med diverse budskap. En konsekvens av många faktorer där nya konsumtionsmönster med näthandel i spetsen har varit pådrivande.

Coronapandemin har sedan påskyndat denna omvandling då näthandel blivit det goda exemplet för att minska smittspridningen. Samtidigt har många uppmuntrats till hemarbete vilket ytterligare kapat skälen att åka in till stan för att uträtta ärenden. Många saknar självklart att shoppa fysiskt och att kunna röra sig fritt i affärer och restauranger, men vi har lärt oss att det fungerar bra att näthandla och beteendet kommer att stanna kvar. Detsamma gäller digitaliseringen inom de flesta branscher och våra stadskärnor kommer behöva anpassas till nya förhållanden.

4.jpg

Hotel Terraza i Ljungby, 1965.

AnnCharlott_2.jpg

Centrumförnyelse på vårt ritbord

Fredblad har länge haft projekt inom centrumförnyelse på bordet. 1961 ritades både Domus och Hotell Terraza i Ljungby som lyfte såväl turism som konsumtion i den lilla staden. Gösta Fredblad var dessutom stadsarkitekt i flera halländska kommuner och hade stort inflytande. Inte minst i Söndrum där ett centrum med kommunhus, bibliotek och handel skapades.

Bland mer samtida projekt återfinns bland annat kv. Drottning Kristina i Halmstad där en ny butikspassage skapades för att knyta ihop livet mellan huvudgatorna. Även kv. Bastionen är ett bra exempel där ett nedlagt elverk omdanades till karaktärsfulla butikslokaler, restaurang och bostäder. Det mest aktuella exemplet är dock kv. Hajen i Mölndal där Fredblad tog fram en centrumutvecklingsplan och sedermera ritade ett helt kvarter med butiker, bostäder och inte minst Mölndals nya stadsbibliotek.

Vår vision

Fredblad vill hjälpa fastighetsägare att i en rimlig takt konvertera sina fastigheter genom att:

  • Omlokalisera hyresgäster så att lokaler i gatuplan fylls med restauranger, kontor, kontorshotell, hantverkare, gym, salonger, showrooms, pop-up-butiker med mera.

 

  • Succesivt konvertera kontorshus ovan gatuplan till bostäder i den takt som ekonomin medger.

Resultatet av denna omstrukturering gällande nyttjandet av centrala fastigheter kommer att på sikt löna sig ekonomiskt, då bostäder är en tryggare intäkt än en verksamhet som vid flytt kan vara svårare att ersätta. Det viktiga i sammanhanget är dock hur denna konvertering påverkar livet i stadskärnan. Fler människor kommer att finnas i centrum, röra sig på gatorna, handla i butikerna och besöka de restauranger och verksamheter som finns här. En följd blir att behovet av service och olika verksamheter ökar i centrum, igen.

 

Människor som bor i centrum levandegör stadskärnan på ett mycket välgörande sätt genom mänsklig närvaro, bostadslägenheternas fönster lyser upp staden på kvällar och helger, människor rör sig i gatumiljöerna och bidrar strakt till att skapa en tryggare miljö. Stadskärnan blir inte bara befolkad av de som söker staden för ett restaurangbesök och ta del av nattlivet. Stadskärnan blir en arena för alla och alla kan känna sig bekväma och hemma i staden som blir levande dygnet runt.

 

Tre nya kontor

Genom våra tre nya kontor har vi gjort ett aktivt val i att medverka i omvandlingen av stadskärnan. I både Halmstad, Göteborg och Varberg har Fredblad nu kontor i tidigare butikslokaler i gatuplan mitt i centrum. Lokaler som av olika anledningar stått tomma har nu fyllts med arbetsplatser, fikande kollegor och en och annan projektbild. Läget gör också att vi kommer närmare våra kunder och kan exponera vår verksamhet på ett bra sätt.

Vi hoppas genom detta val och vägvisning bidra till att andra verksamheter följer efter och ser möjligheterna till att påverka stadslivet i gatuplan. Vi vill också på ett ansvarsfullt sätt med våra hus, modeller och bilder på hus vi ritat skapa en intressant och berikande miljö för förbipasserande, som även välkomnas in på en kopp kaffe och kanske utbyte av någon intressant reflektion kring vad som händer i vår stad.

Fredblads övertygelse är att stadskärnorna med sin historia och odiskutabla värden överlever och får i sinom tid utvecklas och succesivt berikas med ett innehåll som blir mer hållbart över tid än lokaler för enbart handel. Vi lovar att oförtrutet med vår förmåga och kunskap bidra till ett levande centrum!

AnnCharlott Castler

Arkitekt & delägare sedan 1988

7.jpg
5.jpg

Varbergskontorets stora skyltfönster.

1.jpg

Passagen genom kv. Drottning Kristina, Halmstad.

2.jpg

Spektaktulär butikslokal i kv. Bastionen, Halmstad.

3.jpg

Varierade tegelfasader omger en av gågatorna

i Mölndal centrum.

6.jpg

Mölndals nya stadsbibliotek.

Det nyinflyttade Halmstadkontoret på Storgatan.

Återbrukat tegel - Länsförsäkringar Halland.

Följ vårt jubileumsår i våra kanaler!

#Fredblad70

bottom of page