KATTEGATTGYMNASIET

Kattegattgymnasiet är en nybyggnation som ersätter tidigare skollokaler från 60-, 70- och 80-talet. Skolan byggs i två etapper varav den första står färdig för inflyttning under hösten 2020 och den andra etappen förväntas klar hösten 2021.

 

Byggnadens bruttoarea är 19 500m2 och har en yteffektiv planlösning i två plan med två centrala atriumgårdar i norr och söder. Dessa fungerar som två torgytor runt vilka alla huvudfunktioner i byggnaden är samlade. Oavsett om man är på väg till aula, bibliotek, café eller programmen inom teoretiska och verkstadstekniska områden, så når man dessa härifrån. Det södra atriet möter man innanför huvudentrén och det norra når man via en bred kommunikation från receptionen. Atriumgårdarna är en förutsättning för byggnadens kompakta planlösning då de släpper in ljus till de inre delarna av byggnaden.

 

Matsalen ligger i direkt anslutning till en lummig södervänd skolgård. Både matsal och utemiljö (utemiljö av SWECO) är utformad för att även användas som studieytor.

 

Skolkomplexet är gestaltat för att trots sin storlek uppfattas som variationsrikt och med en skala som respektfullt förhåller sig till omgivningen.

 

Materialen är genomgående gedigna med ljus tegelfasad, långa mörka fönsterband med inslag av gröna fasadglas. Den högsta mittersta byggnadskroppen är klädd i kopparfärgad bandplåt har i sin norra fasad ett stort glasparti för att ytterligare släppa in ljus i byggnaden. Glaspartiet ger även inblickar för allmänheten till det teknikcentrum som ligger direkt innanför med verkstäder och ateljéer.

1/4

FAKTA

 

 

År: 2020-2021

Plats: Halmstad

Omfattning: 19 500 m²

Beställare: Halmstads kommun

KONTAKTPERSONER

Henrik Geijer

Arkitekt MSA

Erik Sjöberg

Byggnadsingenjör

RELATERADE PROJEKT

Högskolan i Halmstad - Hus S
Trönninge Skola
Katrinebergsskolan
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy