KIKÅS INSEKTSHOTELL

Kikås insekthotell är, med sina 60 kvadratmeter, Sveriges största insektshotell och erbjuder husrum för bland annat bin, svalor, fjärilar & fladdermöss. Tornet som ska ge hem åt framförallt fåglar och fladdermöss är sju meter högt.

Insektshotellet ska fungera som en fin påminnelse om biologisk mångfald till besökaren. Förhoppningsvis inspirerar det även människor till att bygga egna insektshotell. 

Hotellet ska skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området och bli ett attraktivt utflyktsmål för såväl allmänhet som skolklasser. 

1/7

FAKTA

År: 2019

Plats: Kikås

Omfattning: 60 m²

Beställare: Mölndals Stad

Fotograf: Calle Wärnelöv

KONTAKTPERSON

Linda Andersson

Arkitekt MSA