Bild 2.jpg

VÄVEN

Vårt förslag ”Väven” handlar om att knyta ihop Kinnas struktur med en ny stadsdel av kvarter, funktioner och människor.

Tävlingsarrangör: Marks kommun

Team: Fredblad, MARELD, Hökerum Bygg

Förslaget tar upp befintliga stråk och skapar en ny stadsstruktur som länkas samman med Kinna centrum och dess omgivningar. Centralt i vår vision är kombinationen av den urbana storstadens skala och tempo som varvas med småstadens karaktär och lugn.
 

 

På kvartersnivå är visionen ett urbant småstadskvarter med varierad skala och arkitektur och flera gemensamma mötesplatser och funktioner.

 

Bokaler, gatugarage, stadsradhus och en bostadsgård som är grön på riktigt är bara en del av innehållet. Vi visar även en rad strategier och lösningar för hur sociala och ekologiska aspekter tas omhand och hur de framtida boende uppmuntras till en hållbar och framtidssäkrad livsstil.

 

Vi ser fram emot att få vara med och utveckla ett av kvarteren tillsammans med Marks kommun!

FASAD_GRÖNSTRÅK.jpg
FASAD_STADSGATA.jpg

FAKTA

År: 2020

Plats: Kinna

Omfattning: 7500 m²

Beställare: Öppen tävling

Illustration: Visulent

KONTAKTPERSONER

Per Uhlin

Arkitekt

Gustav Jönsson

Arkitekt