KOMMERSIELLA BYGGNADER

Kommersiella byggnader täcker ett brett område och Fredblad arbetar både i den stora och lilla skalan med såväl stora nybyggnationer som komplexa ombyggnationer. 
Vi har en mångsidig erfarenhet av olika typer av kommersiella projekt vilket gör att vi har en stor förståelse för våra kunders olika önskemål och behov.

 

Att inkludera flera typer av verksamheter och funktioner i samma byggnad är något vi ser kommer bli allt viktigare i den moderna staden. Vi besitter den kompetens som behövs för att få de olika funktionerna att fungera var för sig samtidigt som vi hjälper till att skapa mervärden i hur de samspelar med varandra.

02289.jpg
02289.jpg

GLESYS HQ

Falkenberg

Vi har ritat Glesys nya HQ i Falkenberg!

Ett klimatsmart datacenter som är drivet av 100 % förnyelsebar energi och ger överskottsvärme till 1000 fastigheter tillsammans med Falkenberg Energi AB.

Glesys HQ har en stadig form och en självsäker gestaltning. Färgsättning och val av material skapar en sober, lugn och homogen atmosfär och bildar en byggnad som kommer åldras med värdighet.

 

 

På gården till ett sekelskifteskvarter ligger detta gårdshus i trä och tegel med nya kontorslokaler för Länsförsäkringar Halland. Huset är en tidlös addering som kommer att åldras med värdighet. Det är också nominerat till Årets Fasad 2021!

Beställaren behövde utöka sin kontorsyta

men ville inte lämna lokalerna i det vackra jugendhuset i Östra Förstaden. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården.

Makrillen-07603.jpg