KOMMERSIELLA BYGGNADER

Kommersiella byggnader täcker ett brett område och Fredblad arbetar både i den stora och lilla skalan med såväl stora nybyggnationer som komplexa ombyggnationer. 
Vi har en mångsidig erfarenhet av olika typer av kommersiella projekt vilket gör att vi har en stor förståelse för våra kunders olika önskemål och behov.

 

Att inkludera flera typer av verksamheter och funktioner i samma byggnad är något vi ser kommer bli allt viktigare i den moderna staden. Vi besitter den kompetens som behövs för att få de olika funktionerna att fungera var för sig samtidigt som vi hjälper till att skapa mervärden i hur de samspelar med varandra.

02289.jpg

GLESYS HQ

Falkenberg

Vi har ritat Glesys nya HQ i Falkenberg!

Ett klimatsmart datacenter som är drivet av 100 % förnyelsebar energi och ger överskottsvärme till 1000 fastigheter tillsammans med Falkenberg Energi AB.

Glesys HQ har en stadig form och en självsäker gestaltning. Färgsättning och val av material skapar en sober, lugn och homogen atmosfär och bildar en byggnad som kommer åldras med värdighet.

 

 

KV. HAJEN

Mölndal

Med ett centralt läge i Mölndal Centrum ligger kvarteret Hajen. Här har Fredblad ritat en om- och tillbyggnad på det befintliga huset för Mölndalsbostäder. Byggnaden är en viktig centrumbyggnad med blandat innehåll och ombyggnaden är en del av en stor stadsomvandling.

Gatuplan inrymmer butiker, restauranger samt Mölndals nya stadsbibliotek. Våning två består av kontorslokaler för verksamheter som t ex banker och vårdinrättningar. Ovanpå verksamheterna befinner sig bostadshus med gröna bostadsgårdar mellan husen. Delen som innehåller biblioteket kröns av ett punkthus i sexton våningar med bostäder.