Bild 1.jpg

Följ vårt jubileum här!

#Fredblad70

"Väven" - tävlingsvinst i Kinna

Kattegattgymnasiet är Halmstads största gymnasieskola och huserar flertalet teoretiska och praktiska program. Skolan invigdes hösten 2020 då 1 600 elever och en personalstyrka på 200 personer tog byggnaden i bruk. 

Gymnasiet ersätter det tidigare Kattegattgymnasiet byggt på 60, 70 och 80-talet. Dessa byggnader låg på samma tomt men är nu helt rivna för att ge plats åt den nya skolan. 

04726.jpg
02289.jpg

Vi har ritat Glesys nya HQ i Falkenberg!

Ett klimatsmart datacenter som är drivet av 100 % förnyelsebar energi och ger överskottsvärme till 1000 fastigheter tillsammans med Falkenberg Energi AB.

Glesys HQ har en stadig form och en självsäker gestaltning. Färgsättning och val av material skapar en sober, lugn och homogen atmosfär och bildar en byggnad som kommer åldras med värdighet.

Fredblad arkitekter hittar du på västkusten, i Halmstad, Göteborg och Varberg. Vi existerar för att skapa trivsamma och viktiga miljöer för människor att vistas och verka i.

 

Med en stor inlevelse och kreativitet skapar vi projekt inom en rad olika områden. Med stolthet ger form till våra kunders drömmar och skapar miljöer som främjar långsiktigt välbefinnande hos användare av byggnader och stadsrum.

  • Instagram - Grå Circle
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy