HISTORIA

Ny text här! Hösten 2018 utlyste Varbergs kommun en tävling om att få rita ett nytt hotell i Varbergs nya stadsdel, Västerport.

 

Förslaget ”Varberg Hotel Wave” av Fredblad arkitekter och Casmé Fastighetsutveckling vann och har nu fått möjligheten att uppföra ett hotell som kommer att bli ett landmärke i hjärtat av den nya stadsdelen.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

X

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy