KULTUR

Vi gläds åt att få skapa platser och rum för kultur. Dessa platser har en betydande roll i dagens informationssamhälle och skapar en viktig plattform för olika typer av möten. Kulturella byggnader ska oftast innehålla flera olika funktioner och vara flexibla på ett sådant sätt att de lämpar sig lika väl både till vardags som till fest. De ska kännas lika självklara för stora publikflöden så som mindre sammankomster.

Mitt i Mölndals innerstad finns det nya stadsbiblioteket, som invigdes i slutet av 2017.

Som besökare välkomnas du in i ett levande och dynamiskt bibliotek, som överraskar med omväxlande exponering och aktiviteter som både inspirerar och engagerar.

Fredblad har på uppdrag av Bjuvs kommun tagit fram ett förslag på en öppen och samlande mötesplats för människor i olika delar av livet.

 

M1, som är arbetsnamnet för Bjuvs kulturhus, innehåller därmed ett brett utbud av funktioner; bland annat ett öppet inomhustorg, bibliotek, blackbox och mötesrum och platser för flera olika typer av verksamheter. Funktionernas placering i huset bygger på en enkel och tydlig struktur och möjliggör ett flexibelt samnyttjande.

Sveriges största fristående insektshotell finns i Mölndal, beläget i anslutning till en av de odlade Ängsmarkerna inne på Kikås återvinningscentral.

 

Hotellet ska skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området och bli ett attraktivt utflyktsmål för såväl allmänhet som skolklasser.

 

I centrala Landvetter har vi ritat ett nytt kulturhus för Härryda Kommun. Byggnaden samlar bibliotek, kulturskola med lokaler för bl a musik & dans, atelje och verkstad och en stor hörsal.

 

Resultatet blev ett hus som visar upp alla sina funktioner och aktiviteter mot omgivningen, för att kulturen skall få stå i första rummet.

  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy