KV. HAJEN

Med ett centralt läge i Mölndal Centrum ligger kvarteret Hajen. Här har Fredblad ritat en

om- och tillbyggnad på det befintliga huset för Mölndalsbostäder. Byggnaden är en viktig centrumbyggnad med blandat innehåll där ombyggnaden är en del av en stor stadsomvandling. 

Kvarteret har en sammanhållen men varierad fasadgestaltning för de första två våningarna – en rytmiskt varierad tegelfasad med stora mässingsomfattade glasöppningar som passar in i det ursprungliga husets stomsystem. Gatans golv av granit bildar husets sockel och stuprören är infällda i nischer i tegelfasaden. Bostadsdelarna fick en mer vardaglig gestaltning med betongelement med ingjutna blindfogar i ett enkelt mönster som återkommer i screentryck på balkongräcken och i den indragna takvåningens skivfasad. 

Gatuplan inrymmer butiker, restauranger samt Mölndals nya stadsbibliotek. Våning två består av kontorslokaler för verksamheter så som banker, vårdcentral och dagligvaruhandel. Ovanpå verksamheterna finns bostadshus med gröna bostadsgårdar mellan husen.

 

Delen som innehåller biblioteket kröns av ett punkthus i sexton våningar med bostäder. En multifunktionsbyggnad i ordets rätta bemärkelse som verkligen bidrar till att göra Mölndals innerstad till en attraktiv stadsmiljö för Mölndalsbor och besökare.

 

De blandade programfunktionerna bidrar till att skapa en levande stadskärna under dygnets alla timmar.

1/5

FAKTA

År: 2017

Plats: Mölndal

Omfattning: 30 000 m²

Beställare: Mölndalsbostäder

Fotograf: Per Kårehed

KONTAKTPERSONER

Per Uhlin

Arkitekt 

Åsa Palm

Byggnadsingenjör

RELATERADE PROJEKT

Krukmakaren
Öjersjö Glänta
Grangläntan
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy