top of page

Brandförsvar, Ambulans & SOS

I början på 2000-talet växte behovet av en samlad lösning för Brandförsvaret, Ambulans och SOS (BAS) i Halmstad. 2003 fick Fredblad uppdraget att projektera en gemensam administrationsbyggnad för dessa tre förvaltningar.

År: 2005
Plats: Halmstad
Beställare: Halmstads kommun
Foto: Fredblad

Utredningsarbetet resulterade i att en helt ny effektiv förvaltningsbyggnad skulle ersätta den befintliga i ett plan som vid sin tillkomst var specialanpassad för brandförsvaret. Både Ambulans och Brandförsvar har krav på insatstider för att komma till utryckning och detta var ett av skälen till att en byggnad i flera plan blev nödvändig. Den befintliga vagnhallen behölls och dit behövde alla kunna komma på kort tid. Logement placerades på plan två varifrån trappa och brandstång leder ner till vagnhall.

På entréplanet finns en gemensam lobby/reception och Ambulansens expeditioner, SOS samt utbildningslokaler och befintlig vagnhall. Plan två inrymmer personaldelar, logement och gymnastikhall/gym, och översta planet inrymmer Brandförsvarets administration.

Byggnaden har en modern arkitektur med svartmålade fasader och vita inslag. Husets entré öppnar sig som en välkomnande famn mot staden med ett gestaltat torg skapat av landskapsarkitekten Per Ljungblom.

Husets in- och utsida har ett samspel i uttryck med färgsättning och inredning som i sin helhet skapats av Fredblad.

Byggnaden har en modern arkitektur med svartmålade fasader och vita inslag, där husets entré öppnar sig som en välkomnande famn mot staden.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page