top of page

Krukmakaren

En hyllning till kvarterets historia och särart. Tillsammans med Etikhus har vi gett nytt liv till kvarteret Krukmakaren.

År: 2018
Plats: Varberg
Omfattning: 4 000 m²
Beställare: Etikhus
Foto: Calle Wärnelöv

Det nya kvarteret består av tre hus placerade i hörnet av Malmgatan-Fredsgatan. Ett hörnhus och ett hus utefter vardera gatan. Med sina vackra tegelfasader i olika nyanser för de tre husen tankarna till kvarterets tidigare eternit- och tegelfasader.

Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak. De vackra tegelfasaderna är klädda med Petersen Cover som inte muras, utan monteras på bärverket.

Detta ger en helt annorlunda karaktär både avseende själva materialet och detaljarbetet. Krukmakaren blir ett modernt kvarter med 40 lägenheter i olika storlekar som varierar mellan 1 – 4 RoK. De boende har också en gemensam grönskande innergård.

Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på kvartersstadens värden, samtidigt som staden förnyas och förtätas. De nya husen blir en hyllning till kvarterets historia och får vackra tegelfasader i olika nyanser som ger byggnaderna ett eget liv, samtidigt som det passar väl in i omgivande bebyggelse.

Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak. De vackra tegelfasaderna är klädda med Petersen Cover som inte muras, utan monteras på bärverket.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Erik Sjöberg
Byggnadsingenjör

bottom of page