top of page

Randek

Randek är en pionjär inom automationslösningar för prefabricerad hustillverkning.

År: 2016
Plats: Falkenberg
Omfattning: 3 700 m²
Beställare: Randek AB
Foto: Werner Nystrand

Företagets produkter efterfrågas globalt och när produktionskapaciteten behövde utökas fick Fredblad uppdraget att utforma den nya anläggningen, med lokaler för ledning, administration, utveckling och produktion.

Resultatet blev en anläggning som tar avstamp i produktionshallens pragmatiska form. De tre produktionshallarna lyfts fram av den Randek-gula färgen och utgör byggnadens huvudmotiv.

Den sista volymen förlängs ut och skapar en kontorsdel i två plan. Här blir skalan mindre och graden av detaljering ökar. Precision i fasadbeklädnad och solavskärmning spelar huvudrollen. Tillsammans bildar de olika delarna en helhet som präglas av samma grafiska tydlighet som företagets övriga visuella kommunikation och blir en självklar identitetsbärare.

De tre produktionshallarna lyfts fram av den Randek-gula färgen och utgör byggnadens huvudmotiv.

Kontakt

Erik Sjöberg
Byggnadsingenjör

bottom of page