top of page

Villa Skallberget

Med en modern ”touch” i en uppstramad form ligger denna lilla villa på Skallens sluttning och spejar ut mot farvattnen och horisonten.

År: 2018
Plats: Haverdal
Omfattning: 235 m²
Beställare: Privat
Foto: Andreas Svensson
Hållbarhet: Träfasad

På en tomt i Haverdal vid sydsluttningen till den bergknalle som går under namnet ”Skallen” ligger denna trävilla. Här bröt man fram till 60-talet hallandsgranit och många av gatorna i Halmstad har sitt ursprung härifrån. Det oslagbara läget med utsikt mot en obruten horisont är hårt utsatt för vädrets obevekliga påverkan.

Projektet är en totalomfattande ombyggnad samt tillbyggnad. Den nya villan har endast kvar delar av sin förra grund, plankstomme och takstolar. Husets ursprungliga planlösning kröker sig runt en vindskyddad innergård, en disposition som även är inarbetad i det nya projektet, men nu med relativt stora planändringar samt en tillbyggnad på 75 kvm.

Haverdal har gått ifrån att vara en stenhuggare- och fiskeby till ett fritidshusområde på 50-talet som sedan ett antal decennier succesivt byggs om eller rivs för nybyggnation av permanenta bostäder. Skalan och gestaltningen på de projekt som genomförs är oerhört viktig i ett område med denna blandning av stugor och villor i ett naturskönt område.

Vår gestaltning utgår ifrån den enkla stenhuggarbostaden. Med en modern ”touch” i en uppstramad form utan takutsprång samt ett tak belagt med samma ekologiskt impregnerade furuvirke som fasaden, ligger denna lilla villa på Skallens sluttning och spejar ut mot farvattnen och horisonten.

Projektet är en totalomfattande ombyggnad samt tillbyggnad. Den nya villan har endast kvar delar av sin förra grund, plankstomme och takstolar.

Kontakt

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

bottom of page