top of page

Kattegattsvägen

Kattegattsvägen är vårt vinnande förslag i en tävling om Varbergs Bostads nya kontor, som även integreras i ett nytt bostadskvarter med 80 bostäder. Till tävlingen bjöds 6 st arkitektkontor in för att lämna varsitt anonymt förslag på utformning av kvarteret, och när juryn hade överlagt stod alltså Fredblads förslag ”Värdar” som segrare.

År: Pågående - 2024
Plats: Sörse, Varberg
Omfattning: 9 755 m²
Beställare: Varbergs Bostad
Visualisering: Visulent

Kvarteret som smälter in och sticker ut

Sörse är en attraktiv stadsdel som har utvecklats med nya årsringar sedan 1960-talet. Här byggs 80 nya lägenheter och verksamhetslokaler åt Varbergs Bostad längs Kattegattvägen som är ritade av Fredblad.

Kattegattsvägen är beläget på Sörse, med närhet till det bästa som Varberg har att erbjuda. Med närhet till stranden, havet och naturen bor man dessutom med närhet till all närservice som hyresgäster kan behöva precis utanför dörren. Här ligger skolor, sjukhus, livsmedelsbutiker, samt bra kommunikationer för den som pendlar.

Det nya kvarteret smälter in och sticker ut med nya utemiljöer, bostäder och arbetsplatser. Genom att dela fastigheten i vertikala delar skapas kvarterets karaktär, med en uppbruten struktur mot Kattegattsvägen där skalan kan varieras för att möta upp egenskaper från den varierande karaktären i omgivningen. Stommen till byggnaden är i betong där fasaderna består av tre olika tegeltyper. En klassiskt röd med visst färgspel som kombineras med en mer hårdbränd rödsvart sten och mot ett rött tegel som muras med utstruken fog.

Det nya kvarteret smälter in och sticker ut med nya utemiljöer, bostäder och arbetsplatser.

Den ljusa tegelvolymen mot Mentorsvägen anknyter i stället till Sörses ljusa byggnader i kulör, men på grund av den mer heterogena omgivningen har volymen sin egen karaktär med sadeltak. Volymbearbetning och materialval har genomförts utifrån ambitionen att möta upp omgivningarnas varierande skala och samtidigt medvetet kontrastera mot det befintliga för att markera det nya kvarterets egen identitet. Kontorsdelen utformas med låglutande tak där lågdelen har biotoptak och högdelen förses med solceller.

Lägenheternas storlek varierar mellan ett och fyra rum och kök. Vissa av lägenheterna har en privat balkong eller terrass, som erbjuder bl.a. möjligheter till odling medan andra lägenheter har gården som sitt primära uterum.

2024 planeras inflyttningen av den centralt belägna fastigheten.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Fredrik Brorson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page