top of page

M1 Kulturhus Bjuv

En öppen och samlande mötesplats för människor i olika delar av livet.

År: 2019
Plats: Bjuv
Beställare: Bjuvs kommun

Robust basstruktur med finstilta detaljer och material

Fredblad har på uppdrag av Bjuvs kommun tagit fram ett förslag på en öppen och samlande mötesplats för människor i olika delar av livet. M1, som är arbetsnamnet för Bjuvs kulturhus, innehåller ett brett utbud av funktioner; bland annat ett öppet inomhustorg, bibliotek, blackbox och mötesrum och platser för flera olika typer av verksamheter. Funktionernas placering i huset bygger på en enkel och tydlig struktur och möjliggör ett flexibelt samnyttjande.

Med en välriktad entré får byggnaden en direkt och självklar koppling mot de redan etablerade skate- och lekparkerna i Bjuv och platsen framför M1 blir ett torg med många möjligheter där allmänheten får ta plats.

Byggnadens formspråk flirtar med den industribyggnad som tidigare låg på tomten och blandar en robust och tålig basstruktur med mer finstilta detaljer och material.

Byggnadens formspråk flirtar med den industribyggnad som tidigare låg på tomten och blandar en robust och tålig basstruktur med mer finstilta detaljer och material. Entréfasaden, som kläs med en perforerad plåt, visar vägen till byggnadens båda entréer med en tydligt inbjudande gest.

Kvällstid skiner ett varmt ljus ut genom fasaden och dagtid görs det möjligt för förmiddagssolen att leta sig in och skapa vackra ljusspel i byggnaden.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Kristina Ladåker
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page