top of page

Skeneskolan

Med fokus på cirkularitet och hållbar utveckling utformar vi en ny modern skolbyggnad i Marks kommun. Skeneskolan är en ny högstadieskola där kreativitet och inkluderande möter miljö - och klimatutmaningarna.

År: Pågående
Plats: Skene
Omfattning: 9 200 m²
Beställare: Marks kommun
Visualisering: Visulent

Återbrukat tegel klär skolan

För att möta behovet av utökat antal skolplatser och modernare lokaler fick vi i uppdrag att gestalta Skeneskolan. Uppdraget var att med fokus på cirkularitet och hållbar utveckling utforma en ny modern skolbyggnad i Marks kommun.

Mellan Ängskolan och det närliggande bostadsområdet i Skene ligger Skeneskolan, en ny F-9 skola för 650 elever. Den nya högstadieskolan med tillhörande storkök och restaurang byggs i två våningar om cirka 9 200 kvadratmeter.

Tegel som fasadmaterial kan bli fullt cirkulärt. Det har lång hållbarhet och med rätt underhåll håller det i flera hundra år och kan därefter klara ytterligare en cykel utan att tumma på kvaliteten.

Genom att använda återbrukat fasadtegel, i stället för att producera nytt, minskar CO2-utsläppen med upp till 96 procent.

Nybyggnationen har en utpräglad hållbarhetsprofil där bland annat tegel kommer att återbrukas. Genom att använda återbrukat material förlänger vi teglets beräknade livslängd som nytillverkat tegel, och genom att återbruka fasadtegel, i stället för att producera nytt, minskar CO2-utsläppen med upp till 96 procent. Tegelfasaderna går i jordnära färger, där teglet skiftar i nyanser vilket gör att fasaden får ett varierat uttryck. Byggmaterialen återanvänds och återbrukas utan att tumma på varken kvalité, miljö- eller energimål. Skolan kröns med solceller som bidrar till ökad energieffektivitet.

Den nya skolbyggnaden präglad av moderna och anpassningsbara lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö beräknas står klar under hösten 2024.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page