ÖJERSJÖ GLÄNTA

I det nya bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö, Partille kommun, har Fredblad ritat flerbostadshus för Veidekke.

Totalt kommer området att innehålla 240 nya bostäder i lägenheter, radhus och villor. Vi har ritat 44 lägenheter fördelat på 4 stycken mindre flerbostadshus. Området präglas av småskalighet, variation och närhet till naturen.

​Husen är relativt små flerbostadshus i 3 våningar + en vindsvåning. En human skala som fint kommer möta de mindre villorna och radhusen som kommer byggas i området. Grundvolymen är en klassisk huskropp med sadeltak i rött tegel och en fasad i stående träpanel. De ligger i grupper om två och två med en färgskala i jordtoner och falurött.

På tomterna ligger också mindre förrådsbyggnader utplacerade, dessa hjälper till att skapa en småskalighet och intima rumsligheter på gårdssidan.

Lägenheterna präglas av ljus och utblickar där fokus har legat på att få ut många boendekvaliteter i alla lägenheter. I projektet finns 2-, 3- och 4 rok, där alla 3-4 rok har gavelläge. Samtliga lägenheter har balkong eller stora uteplatser mot gårdssidan i väster- eller söderläge.

1/10

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2016

Öjersjö

4 500 m²

Veidekke

Calle Wärnelöv

KONTAKTPERSONER

Emmie Tabrizi Carlsson

Arkitekt SAR/MSA

George Lundberg

Byggnadsingenjör