FÅGELSTEN

Bostadsområdet Fågelsten i Lindome är ett vackert och naturnära område, och här har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder.

Byggnaden innefattar 6st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en personaldel. Alla funktioner samlas i en enkel och återhållsam volym och byggnadens klassiska material och färgsättning anknyter till omgivningen kulturlandskap och dess lantliga bebyggelse. Byggnaden är klädd med träpanel, där entrévåningen har en spårspontad slät panel som står i kontrast mot den övre våningens lockläktpanel. Panelen är målad med slamfärg i en varm röd kulör där delar av fasaden som ansluter till entrén och den gemensamma uteplatsen har fått en vitlaserad yta.

Lägenheterna är placerade i hörn och har fönster i två väderstäck vilket medför goda ljusförhållanden. Lägenheterna samt gemensamhetsutrymmena samlas runt den invändiga trappan som blir likt ett semitransparent atrium i huset. Ovan den invändiga trappan finns ett takfönster som leder in rikligt med ljus till husets kärna. De gemensamma utrymmena ligger på entréplanet och har ett stort glasat parti som vänder sig ut mot den gröna trädgården och den insynsskyddade uteplatsen.

1/4

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2016

Lindome

Mölndalsbostäder

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

610 m²

Milad Abedi

Fotograf:

Kristina Ladåker

Arkitekt SAR/MSA