FALKENBERGS BRANDSTATION

I Falkenberg fanns tidigare en gammal brandstation från 1953. Med undermåliga arbetslokaler och med sin placering, som försvårade utryckningar till villaområden utanför staden, hade den spelat ut sin roll. Fredblad Arkitekter fick 2004 uppdraget att utforma en helt ny räddningsstation.

Den nya stationen, som invigdes sommaren 2006, ligger på en strategiskt placerad tomt vid gamla E6:an invid nya järnvägsstationen och möjliggör en bra insatstid till alla delar av staden.

Uppdraget innebar en byggnation av en räddningsstation och övningshus. Husets gestaltning är tydlig i sin volymuppbyggnad med en administrationsbyggnad i två plan i vita vukoborstade betongelement.

Den stora vagnhallen är grafitgrå med karaktäristiskt röda utryckningsportar som annonserar brandstationen mot gamla E6:an. I direkt anslutning till stationen har även ett övningshus i grafitgrå kulör byggts. Att rita en så specialinriktad och unik byggnad kräver smarta lösningar för att ackommodera verksamheternas tekniska utrustning, funktioner och krav. Tillsammans utgör alla byggnaderna en komplett anläggning i samhällets tjänst för utryckning, förebyggande arbete, utbildning och övning.

1/6

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2006

Falkenberg

Falkenbergs kommun

Fredblad

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA