FALKENBERGS BRANDSTATION

I Falkenberg fanns tidigare en gammal brandstation från 1953 med undermåliga arbetslokaler och en lokalisering i stadskärnan som spelat ut sin roll. Fredblad fick 2004 uppdraget att utforma en helt ny brandstation på en strategiskt placerad tomt vid gamla E6 invid nya järnvägsstationen.

​Husets gestaltning är tydlig i sin volymuppbyggnad med en administrationsbyggnad i två plan i vita vukoborstade betongelement.

Den stora vagnhallen är grafitgrå med karaktäristiskt röda utryckningsportar som annonserar brandstationen mot gamla E6. I direkt anslutning till stationen har även övningshus i grafitgrå kulör byggts och tillsammans utgör alla byggnaderna en komplett anläggning i samhällets tjänst för utryckning, förebyggande arbete, utbildning och övning.

Den nya brandstationen invigdes sommaren 2006.

1/6

FAKTA

KONTAKTPERSONER

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2006

Falkenberg

Falkenbergs kommun

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA