FLYGARENS FÖRSKOLA

Ny grundskola för 540 elever, årskurs 4–9, i Halmstad.

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta har gjorts genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda arbetsenheter.

Skolan har en yta av ca 7200 m2 vilka är fördelade på två plan. Byggnaden är uppdelad i två skepp som innehåller läromiljöer med undervisningslokaler, kök, administrationslokaler och en öppen mittdel – Kunskapsgatan. Kunskapsgatan har dubbel rumshöjd och får ett rymligt ljusinsläpp via sidoljus från taket och blir skolans hjärta. Här finns studieplatser, elevcafé samt restaurang.

Fokus ligger på att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

1/5

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2020

Halmstad

7 200 m²

Halmstads kommun

KONTAKTPERSONER

Emma Helena Körner

Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt

Arkitekt SAR/MSA