HOTEL TYLÖSAND - FRONT HOUSE

Hotel Tylösand bjöd under våren 2019 in tre arkitektkontor till en tävling om att rita en om- och tillbyggnad på Hotel Tylösand. Fredblad arkitekter tog fram det vinnande förslaget.

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta.

Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

Byggstarten för den nya tillbyggnaden är beräknad till augusti 2020 med invigning i maj 2021.

Hotel Tylösand har under lång tid genomgått en kontinuerlig utveckling. Fredblad har engagerats sedan 1995 under den tidsepok som Per Gessle och Björn Nordstrand varit hotellets ägare. Bland tidigare projekt återfinns Strandhuset, Solgården och hotellets lobby.

1/3

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2021

Halmstad

Hotel Tylösand

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

3 100 m²

Visualisering:

Tomorrow

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Geijer

Arkitekt MSA