GRÅSEJEN

Gråsejen representerar en del av den stora utveckling som Mölndals innerstad genomgått under senare år. Målsättningen har varit en levande stadskärna för boende och besökare och man är nu en bra bit på vägen. Tillsammans med flera färdigställda om- och nybyggnationer blir kvarteret Gråsejen en attraktiv plats att uppleva mitt i hjärtat av Mölndal.

Med röda tegelfasader, röd bandplåt och varierat röda räcken sträcker husen ut sig längs Bergmansgatan. Bostadstrapphusen har indragna entréer i gul plåt, vilket bidrar till en varm och inbjudande atmosfär. Projektet, som är ritat för Mölndalsbostäder, inrymmer 106 hyresrätter och ett antal verksamhetslokaler i bottenplan. Lägenheterna varierar mellan 1ROK
till 3 ROK.

1/6

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2021

Mölndal

Mölndalsbostäder

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

11 000 m²

James Silverman

Fotograf:

Phil Quinney

Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm

Byggnadsingenjör