HÖGSKOLAN I HALMSTAD - HUS S

Om- och tillbyggnad av lokaler till Akademin för Ekonomi, Teknik & Naturvetenskap.

Hus S är en ombyggnad av Dormers magnifika industrilokaler till en toppmodern högskolemiljö. Byggnaden är utformad som en generell lärmiljö, med flexibla och ljusa lokaler för undervisning, forskning, administration och kontor.

Fokus i projektet har varit att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

1/7

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2020

Halmstad

10 000 m²

Fragerus Fastigheter

Per Kårehed

KONTAKTPERSONER

Leif Jönsson

Arkitekt SAR/MSA

Brita Sandgren

Byggnadsingenjör