HALMSTAD CITY AIRPORT

Vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris i Halmstad 2017.

​Flygplatsens nya terminalbyggnad har utformats för att tydliggöra husets funktion på ett annorlunda sätt. Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen. Byggnadens skulpturala form gör den inte bara till en profilbyggnad utan bidrar även till att terminalen är lätt att hitta och orientera sig till.

Med en begränsad budget har en ändamålsenlig och intresseväckande byggnad skapats. Interiören följer exteriörens logik och ger en inbjudande och behaglig miljö för resenärerna. Fredblad har projekterat hus och inredning.

1/3

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2017

Halmstad

Halmstads kommun

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

1 650 m²

Werner Nystrand

Fotograf:

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt

Byggnadsingenjör