HOTELL VÄSTERPORT

Våren 2024 planeras invigningen av det centralt belägna hotellet i Varbergs nya stadsdel, Västerport. Byggherre är Hotell Västerport i Varberg AB och verksamheten kommer drivas av Nordic Choice Hotels. Bakgrunden till projektet är en markanvisningstävling som utlystes av Varbergs kommun hösten 2018. Vinnare blev förslaget ”Varberg Hotel Wave” av Fredblad arkitekter och Casmé AB.

”-Det är ett genomarbetat förslag som har förutsättningar att bli en ny mötesplats för kommuninvånarna, en lockande destination för besökare och en ikonbyggnad i Varberg.” sa juryns ordförande stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.

Byggnaden som får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel och detaljer av granit kommer förutom att vara ett hotell fungera som ett vardagsrum för Varbergs invånare och besökare. Med 14 våningar rymmer hotellet drygt 250 rum och ett publikt bottenplan med restauranger som berikar torget i Västerport. Längst upp i huset, med utsikt över Kattegatt, Varbergs fästning och den gamla rutnätsstaden kommer det finnas en skybar öppen för allmänhetenen. Hotellets konferensavdelning innehåller bland annat en stor och flexibel sal med plats för över 400 personer.

I arbetet med tävlingen hade vi hav och vågor som en röd tråd, framförallt när det gäller byggnadens innehåll, men även beträffande volymbehandling och detaljer. Vi tänkte på ett hotell som en plats där aktivitet och vila samspelar som en vågrörelse över dygn och årstider. På så sätt upplevs byggnaden ständigt som intressant, precis som havet.

”- Byggnadens komposition, med tydlig vertikal uppdelning och repetition i fasaden är på många sätt klassisk medan volymbearbetningen är modern. Byggnadens former härstammar från gatunätets riktningar, och tillgängliga utblickar samtidigt som de har koppling till fästningens arkitektur. Genom teglets hantverksmässiga skala, lika användbar nu som för 10 000 år sedan, tillförs en omsorgsfull och mänsklig dimension till det större sammanhanget. Vi tycker dessutom att en byggnad av den här rangen måste mäta sin livslängd i sekler snarare än decennier, vilket ställer krav på såväl material som hållbar och robust utformning över tid, detta kommer vara en ledstjärna i det vidare arbetet.” beskriver August Orrling, en av arkitekterna bakom hotellet.

Byggstart för hotellet med integrerad p-anläggning är beräknad till senhösten 2021.

1/5

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2020

Varberg

18 000 m²

Hotell Västerport Varberg AB

Tomorrow

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

August Orrling

Arkitekt SAR/MSA