IDROTTSVÄGEN

I centrala Mölnlycke, invid Hulebäcken, ligger idrottsvägen. Här har vi efter tävlingsvinst fått uppdrag av JM att rita bostäder i två kvarter. Kvarteren består av vardera tre röda punkthus i tegel, á fem våningar.

Stort fokus låg på att förstärka de naturnära kvaliteterna på platsen och utifrån tomternas förutsättningar ge byggnaderna former som skapar möjligheter för riktigt goda boendekvaliteter – lägenheter med bra lägen och utblickar.

Tomternas oregelbundna former har gett husens grundform – en rektangel med snedställd långsida. Detta ger oss möjlighet att använda tomternas bästa lägen för att skapa kvalitativa lägenheter. Husen och tomternas vinklar arbetar tillsammans och öppnar upp och ger utblickar och siktlinjer i rätt lägen.

Ett klassiskt rött tegel ger byggnaderna tyngd och en robust och gedigen känsla. Genom att använda staplat tegel med mörkare fog accentuerar vi fönsterpartierna och skapar variation med ett modernt anslag. Gröna fönster och smidesbalkonger följer som naturliga val i det tidlösa temat.

Punkthusen skapar en uppluckrad struktur som rimmar väl med omgivningen. I det södra kvarteret bryts staden upp mot parken och den angränsande idrottsplatsen, samtidigt som den möter stora byggnader i söder. En liknande situation finns i det norra kvarteret, där stora byggnader och punkthus löses upp i villabebyggelse. Med hjälp av punkthusen blir övergången mellan dessa ytterligheter mjukare. Husen bidrar både med att stärka det stadsmässiga, form- och karaktärsmässigt, och till att göra övergången från den stora skalan till den lilla mindre skarp.

1/1

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2019

Mölnlycke

JM

Tomorrow

KONTAKTPERSONER

Emmie Tabrizi Carlsson

Arkitekt SAR/MSA

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA