KÄRLEKENS SKOLA

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta har gjorts genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda arbetsenheter.

​Skolan har en yta av ca 7200 kvm vilka är fördelade på två plan. Byggnaden är uppdelad i två skepp som innehåller läromiljöer med undervisningslokaler, kök, administrationslokaler och en öppen mittdel – Kunskapsgatan. Kunskapsgatan har dubbel rumshöjd och får ett rymligt ljusinsläpp via sidoljus från taket och blir skolans hjärta. Här finns studieplatser, elevcafé samt restaurang

Fokus ligger på att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

1/10

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2020

Halmstad

Halmstads kommun

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

7 200 m²

Per Kårehed

Fotograf:

Emma Helena Körner

Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt

Byggnadsingenjör