KRUKMAKAREN

En hyllning till kvarterets historia och särart. Tillsammans med Etikhus har vi gett nytt liv till kvarteret Krukmakaren.

Det nya kvarteret består av tre hus placerade i hörnet av Malmgatan-Fredsgatan. Ett hörnhus och ett hus utefter vardera gatan. Med sina vackra tegelfasader i olika nyanser för de tre husen tankarna till kvarterets tidigare eternit- och tegelfasader.

Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak. De vackra tegelfasaderna är klädda med Petersen Cover som inte muras, utan monteras på bärverket.

Detta ger en helt annorlunda karaktär både avseende själva materialet och detaljarbetet. Krukmakaren blir ett modernt kvarter med 40 lägenheter i olika storlekar som varierar mellan 1 – 4 RoK. De boende har också en gemensam grönskande innergård.

Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på kvartersstadens värden, samtidigt som staden förnyas och förtätas. De nya husen blir en hyllning till kvarterets historia och får vackra tegelfasader i olika nyanser som ger byggnaderna ett eget liv, samtidigt som det passar väl in i omgivande bebyggelse.

1/4

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2018

Varberg

4 000 m²

Etikhus

Calle Wärnelöv

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Erik Sjöberg

Byggnadsingenjör