LÄNSFÖRSÄKRINGAR HALLAND

Vinnare av Årets Fasad 2021!

På gården till ett sekelskifteskvarter ligger detta gårdshus i trä och tegel med nya kontorslokaler för Länsförsäkringar Halland. Huset är en tidlös addering som kommer att åldras med värdighet.

Beställaren behövde utöka sin kontorsyta
men ville inte lämna lokalerna i det vackra jugendhuset i Östra Förstaden. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården.

Målsättningen har varit att ta tillvara årsringarna från byggnaderna som redan fanns på platsen och skapa ett hus som är gjort för att åldras med värdighet. Därför föreslogs en beprövad, traditionell lösning med tungt murat putsat byggande med tegelfasad och isolerad kanalmur. En viktig del i projektets narrativ handlar om att exteriören ska betraktas som en möbel varsamt placerad på gården.

Specialritade träsnickerier ihop med tegel från Petersen skapar en tidlös och värdig addering till en anrik byggnad. Projektet innehåller även återbruk av Slottsmöllan-tegel interiört, som tillvaratogs från en befintlig garagebyggnad på platsen som revs. 100% cirkulärt.

Huset har två plan där det övre planet är indraget och länkas samman med den befintliga byggnaden. Av brandsäkerhetsskäl består hela fasaden mot grannfastigheten av tegel. Mot Länsförsäkringars äldre fastighet öppnar sig fasaden med stora glaspartier.

Fredblad haft ett helhetsgrepp i projektet och stått för såväl husets arkitektur som fast och lös inredning. Interiört kompletteras vitputsade väggar med trä och glas genomgående i hela huset. Inredningen signalerar en modern kontorsmiljö för ett behovsanpassat arbetssätt.

1/9

FAKTA

KONTAKTPERSONER

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2021

Halmstad

890 m²

Länsförsäkringar Halland

Felix Gerlach

August Orrling

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Geijer

Arkitekt MSA