LINEHEDS FÖRSKOLA

Lineheds förskola, Sveriges största med 12 avdelningar i två plan, är på många sätt en unik och viktig byggnad för Halmstad. Barnets perspektiv har stått i fokus i utformningen med låga fönsterbröstningar, rumsligheter som inspirerar, mycket dagsljusinsläpp och många utblickar över utemiljön.

​Det var en utmaning att skapa en trygg och greppbar miljö för över 200 barn på totalt 3770 m2. Den runda formen är annorlunda, spännande och inkluderande. En rund form ger det kortaste gångavståndet runt huset och ger på samma gång förskolan en intresseväckande gestaltning.

Byggnadens arkitektur ger platsen ett mervärde samtidigt som den löst alla krav och mål i förskolans verksamhetsprogram. Den innergård som bildas tack vare husets runda form är central för planlösning och organisation.

Förskolan är en mötesplats i Linehed vilket återspeglas i den välkomnande exteriören med tre färgmarkerade entréer som är lätta att orientera sig till och kring.

1/5

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2019

Halmstad

3 800 m²

Halmstads kommun

Calle Wärnelöv

KONTAKTPERSONER

Henrik Geijer

Arkitekt MSA

Camilla Tovstedt

Byggnadsingenjör