LÖVÄNGEN

Längs med Gunnebogatan i Mölndal har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder. Byggnaden innefattar sex lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en personaldel.

Alla funktioner samlas i en enkel och återhållsam volym och byggnadens klassiska sadeltak och stående träpanelen flirtar med omgivningens småskaliga bostadsbebyggelse. Färgsättning och val av material har noga valts ut för att skapa en sober och lugn atmosfär.

Vägen till byggnaden leder in genom en portal i trä som bidrar med en varm och välkomnande känsla. Portalen signalerar också med en enkel gest att man närmar sig en mer privat yta och här innanför finner man en skyddad uteplats.

Den östra fasaden bryts upp för att låta gränsen mellan den gröna uteplatsen och den invändiga miljön bli mer flytande och här blir både den invändiga och utvändiga trappan framträdande element. Det stora glasade partiet vid den invändiga trappan gör det också möjligt för förmiddagssolen att leta sig in och skapa vackra ljusspel i byggnaden. Alla lägenheter har goda ljusförhållanden och balkonger i västerläge.

1/8

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2017

Mölndal

Mölndalsbostäder

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

650 m²

Calle Wärnelöv

Fotograf:

Åsa Palm

Byggnadsingenjör

Kristina Ladåker

Arkitekt SAR/MSA